top of page
Zoeken

Verkopen op Marktplaats of via Instagram: Wanneer betaal je belasting en wanneer ben je ondernemer?

Bijgewerkt op: 11 feb. 2022

Leestijd: 10 min

Verkoop je wel eens spullen online? Dan kan het zijn dat je over je inkomsten belasting af moet dragen. Verkoop je die spullen op regelmatige basis? Dan ziet de Belastingdienst je mogelijk als ondernemer en moet je btw gaan rekenen en afdragen over je verkopen. Lees hieronder hoe dat zit.


Online verkoop via Instagram (in dit geval vintage ringen door @goldofakind)

Aangifte inkomstenbelasting


Iedereen die in Nederland woont, doet één keer per jaar aangifte inkomstenbelasting. In die aangifte geef je al het inkomen op wat je in dat jaar hebt verdiend en daar draag je vervolgens belasting over af.


Als je in loondienst werkt, geeft je werkgever je inkomsten door aan de Belastingdienst. Ook houdt je werkgever elke maand alvast belasting in op je salaris. Daardoor staat het inkomen voor mensen die werken in loondienst al van tevoren ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting en hoeven ze vaak weinig tot niets bij te leggen als ze de aangifte afronden.


Als je naast, of in plaats van, inkomen uit loondienst, ook op andere manieren inkomen hebt gegenereerd, dan moet je dit inkomen onder bepaalde voorwaarden zelf opgeven in je aangifte inkomstenbelasting en daar belasting over afdragen. Omdat er in dat geval geen werkgever is geweest die daar al inkomstenbelasting over in heeft gehouden, zal je bij je aangifte een deel van die inkomsten weer moeten afdragen als inkomstenbelasting.


Bron van inkomen


Je moet inkomen in de aangifte inkomstenbelasting opgeven als het gezien kan worden als een 'bron van inkomen'. Volgens de Belastingdienst is sprake van een bron van inkomen wanneer je:

 1. deelneemt aan het 'economische verkeer' (dat betekent dat je niet alleen verkoopt aan vrienden en familie);

 2. het doel hebt om daar voordeel mee te behalen (dus niet alleen een kostenvergoeding rekent); en

 3. dat voordeel redelijkerwijs kan verwachten.

Je ziet dat als je online spullen verkoopt, je al snel voldoet aan deze drie criteria.


Moet je dan sowieso belasting afdragen over elke keer dat je eens iets verkocht hebt op Marktplaats? Dat ook weer niet: de Belastingdienst ziet incidentele verdiensten niet als bron van inkomen. Verkoop je dus één keer iets op Marktplaats, dan hoef je deze inkomsten niet op te geven in de aangifte. Dat hoeft waarschijnlijk ook nog niet wanneer je in een jaar tijd een handvol keren wat van je gebruikte spullen via dat platform of andere kanalen verkoopt.


Maar dat wordt anders zodra je zo nu en dan spullen online inkoopt en deze tegen een winst weer verkoopt. Bij hoeveel verkopen dit precies een bron van inkomen wordt, is geen exacte wetenschap. Of dat gebeurt bij 5 verkopen, 10 of 20, daar laat de Belastingdienst zich niet over uit. Maar er is een bepaald punt waarop je het structurele karakter van jouw winstgevende handel online niet meer kan ontkennen. In dat geval worden je verkoopinkomsten gezien als bron van inkomen en moet je deze opgeven in je aangifte inkomstenbelasting. En dat betekent dus dat je er inkomstenbelasting over af moet dragen.


Winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden


Als je hebt vastgesteld dat je inkomsten uit je online verkopen als bron van inkomen gezien moet worden voor je aangifte inkomstenbelasting, is de volgende vraag waar je die inkomsten in je aangifte op moet geven. Dat kunnen twee categorieën zijn: 'winst uit onderneming' of 'resultaat uit overige werkzaamheden'.


Als eerste moet je kijken of je het inkomen als ondernemer hebt verdiend. De Belastingdienst heeft een hele uitgebreide checklist om te zien of ze jou als ondernemer beschouwen. Voor de bepaling of je ondernemer bent, moet je positief scoren op de meeste van de volgende punten:

 • structurele winst en omvang van de winst;

 • risico;

 • kapitaalinzet;

 • reclame en acquisitie;

 • aantal opdrachtgevers.

Zoals je kunt zien, is ook het bepalen hiervan geen exacte wetenschap en het zal meestal een kwestie zijn van beoordelen van de feiten. Voor een uit de hand gelopen hobby wordt je in ieder geval zelden aangemerkt als ondernemer. Zoals je overigens ook kunt zien, maakt het voor de vraag of je een ondernemer dus in feite niets te uit of jij bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat.


Indien je niet als ondernemer kan worden aangemerkt, dan valt je inkomen automatisch in de categorie 'resultaat uit overige werkzaamheden'.


Belastingvoordeel


Wanneer je een bron van inkomen hebt, loont het eigenlijk om dan gelijk maar als ondernemer gezien te worden. Daar komen namelijk een aantal belastingvoordelen bij kijken. Ten eerste zijn er fiscale regelingen voor ondernemers. Zo heb je bijvoorbeeld starters- of zelfstandigenaftrek, de MKB-vrijstelling en de investeringsaftrek, die samen wel een voordeel op kunnen leveren van meer dan €10.000 per jaar. Ten tweede mag je je verliezen onder voorwaarde verrekenen met al je andere inkomen. Als jij naast je loondienst ook nog onderneemt, kan dat erg gunstig uitpakken. Vandaar dat de Belastingdienst criteria heeft opgesteld om niet iedereen direct van de fiscale voordelen van het ondernemerschap te laten profiteren. Het loont om je activiteiten zo in te richten dat je als ondernemer wordt gezien door de Belastingdienst.


Denk je dat je jezelf niet kan kwalificeren als ondernemer, moet je het inkomen wat je online verdiend hebt opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden in je aangifte inkomstenbelasting. Dat resultaat, of bedrag wat je moet opgeven, mag je overigens wel berekenen alsof je een ondernemer bent. Dat betekent kortgezegd dat je voor het resultaat wel je zakelijke kosten van je omzet af mag trekken. Alle kosten die jij bijvoorbeeld hebt gemaakt voor de inkoop van je artikelen, maar ook de verkoopkosten (zoals de verzendkosten op de verzending naar jouw koper toe) mag je dus aftrekken. Misschien hoef je dan helemaal niet zo heel veel inkomen op te geven in de belastingaangifte onderaan de streep.


Let wel dat ondernemers ook aan bepaalde verplichtingen moeten voldoen. Zo moeten ondernemers een administratie bij gaan houden.


Btw


Het wordt echter nog iets complexer. De bovenstaande vraag of je een bron van inkomen hebt en een ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, staat namelijk los van de vraag of je een btw-ondernemer bent. Ook hier gaat het er weer om of de Belastingdienst je op die manier ziet. Zien ze je als zodanig, dan moet je btw gaan rekenen op je verkoopprijs en deze in principe per kwartaal gaan afdragen aan de Belastingdienst in je btw-aangifte.


Je bent een ondernemer voor de btw als je 'zelfstandig een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die activiteit'. Ook deze definitie is dus weer voor interpretatie vatbaar, maar ook hier geldt dat er sprake moet zijn van enige regelmaat in de activiteiten. Het grote verschil met het ondernemersbegrip voor de inkomstenbelasting is echter dat er geen winst of winstoogmerk hoeft te zijn in je handelen, waardoor je in feite dus al sneller een ondernemer bent voor de btw.


Heb jij dit jaar al meerdere spullen ingekocht van bijvoorbeeld Alibaba, maar is het je nog niet gelukt om winst te maken, dan ben je waarschijnlijk nog geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar dan ben je mogelijk al wel een ondernemer voor de btw. Dit heeft als gevolg dat je btw over je verkoopprijs moet gaan rekenen. Maar, wat ook gaat gelden is dat je de btw op je inkopen en al je andere zakelijke uitgaven weer mag terugvragen.

Let dan op de volgende zaken:

 • Vraag een btw-nummer aan;

 • Reken het juiste btw-tarief op je verkopen;

 • Bepaal welke btw je terug mag vragen;

 • Kijk of het handig is om de Kleineondernemersregeling toe te passen.

Laatste noot


Als je online handelt in spullen, kan het al snel zijn dat dit gevolgen heeft voor je belasting. Je moet misschien wel een deel van je inkomsten gaan reserveren voor je aangifte inkomstenbelasting. En je moet misschien wel btw gaan rekenen op je verkopen en btw-aangifte doen. Concludeer je voor jezelf dat dit voor jou geldt? Dan loont het om eens na te denken of het handig is om je handel in een professioneler jasje te steken. Als je als ondernemer slim nadenkt over de belastingvoordelen die je als ondernemer kan krijgen, de zakelijke uitgaven die je doet en de btw die je terug mag vragen, kun je er gelijk voor zorgen dat de impact van belasting op jouw handel beperkt blijft. Neem gerust contact op als je hierover met mij wilt sparren.


Comments


bottom of page