top of page
Zoeken

0% btw en vrijgesteld van btw zijn niet hetzelfde

0% btw en vrijgesteld van btw zijn niet hetzelfde. Let daarop als je bijvoorbeeld een factuur opmaakt. Het bepaalt namelijk of je de btw die je hebt betaalt op kosten voor je bedrijf mag terugvragen of niet.


0% btw (nultarief)

In sommige gevallen moet je als ondernemer 0% btw rekenen op je verkoopprijs. Dan komt er dus in feite geen btw bovenop je verkoopprijs. Maar je moet het 0%-tarief wel op je factuur zetten. De verkoop is belast met btw, maar tegen 0%. Dat klinkt misschien gek, maar je mag alleen btw in aftrek brengen op kosten die je hebt gemaakt voor btw-belaste verkopen. En een verkoop tegen 0% btw is technisch gezien wel met btw belast.


0% btw is dus eigenlijk heel fijn: je mag btw wel terugvragen, maar je hoeft niets af te dragen. Als je alleen maar verkoopt tegen het nultarief krijg je waarschijnlijk ieder kwartaal geld terug in je btw-aangifte.


Voorbeelden van wanneer je 0% moet rekenen:

  • Verkoop van goederen of diensten aan een buitenlands bedrijf binnen de EU (intracommunautaire levering / dienst);

  • Export goederen naar buiten de EU of het verrichten van diensten die daarmee samenhangen;

  • Overbrengen van goederen naar een douane-entrepot (een warehouse);

  • Leveren van diensten op luchthavens;

  • Misschien per 1 januari 2023: de levering en installatie van zonnepanelen.

Hoe zet je 0% btw op de factuur?

(vergeet in dit geval niet om ook aan de andere factuurvereisten te voldoen, zoals het vermelden van het buitenlandse btw-nummer van de afnemer)


Vrijgesteld van btw

Er zijn aardig wat branches die zijn vrijgesteld van btw. Als jij een dienst of goed levert in die branche, hoef je geen btw te rekenen en zet je 'vrijgesteld van btw' op je factuur. Net als bij het 0%-tarief, wordt je verkoopprijs dus niet verhoogd met btw. Alleen mag je bij btw-vrijgesteld de btw die je hebt betaalt op kosten niet aftrekken.


Belangrijke branches die vrijgesteld zijn van btw:

  • Zorg;

  • Financiële sector;

  • Onroerend goed;

  • Onderwijs;

  • Sport.

Let op: er bestaan veel uitzonderingen binnen deze branches. Zoek dus goed uit of de vrijstelling ook voor jou geldt als je werkzaam bent binnen één van deze branches.


Hoe zet je btw-vrijgesteld op een factuur?

Verschil

Zoals je ziet, valt er bij de factuur met 'vrijgesteld van btw' een hele kolom weg. Er hoeft geen berekening van btw plaats te vinden. Bij een btw-vrijgestelde verkoop ben je eigenlijk niet eens verplicht een factuur uit te reiken (al zal je afnemer dat uiteraard wel graag willen).


In veel boekhoudprogramma's gaat dit verkeerd. Dan blijft de kolom 'Btw' of 'Tarief' staan en komt er 0% te staan voor de vrijgestelde verkoop. Dit is dus niet correct. Als jouw boekhoud- of factuurprogramma jouw vrijgestelde verkoop niet correct kan weergeven als je dit probeert aan te geven (bijvoorbeeld op e-boekhouden.nl), kun je proberen het sjabloon van je factuur te veranderen.


Zoals je ook kan zien, moet er in beide gevallen gerefereerd worden naar de speciale btw-behandeling van de verkoop. In feite moet je in alle gevallen waarbij je niet het 21%- of 9%-tarief gebruikt ergens op de factuur vermelden waarom dat het geval is.


Aftrek bij gedeeltelijk vrijgestelde verkopen

Nog even terugkomend op aftrek bij vrijgestelde verkopen. Je mag btw die je hebt betaalt op kosten aftrekken voor zover je die kosten gebruikt voor btw-belaste handelingen. Sommige ondernemers verrichten zowel vrijgestelde als met btw-belaste verkopen. Voor hen is het noodzaak om uit te zoeken of zij kosten maken inzake een vrijgestelde verkoop, een btw-belaste verkoop, of in het kader van hun algemene bedrijfsuitoefening. In die laatste twee gevallen is aftrek van btw nog steeds (deels) mogelijk. Neem gerust contact op als je daar eens over wilt praten.


85 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page